Öka hästens prestationsförmåga med träning och återhämtning i rätt kombination

Hästen tränas för att få ökad muskelmassa, bättre kondition och på sikt även ökad prestationsförmåga. Under sommaren ger många hästägare sin häst en viloperiod men hur påverkas hästens fysik av det egentligen? Här får du svaren från Trikems egna experter.

Kondition är en färskvara
Det är viktigt att komma ihåg att kondition är en färskvara. Om vi trappar ner eller avbryter träningen kommer konditionen att försämras. I en studie gjord på travhästar genomfördes ett 34 veckor långt träningsprogram följt av vila. Under viloperioden såg forskarna en successiv försämring av hästarnas kondition och efter 12 veckor var hästarna tillbaka på 15 procent över sin ursprungliga kapacitet.

Återhämtning bygger muskler
Vila och återhämtning är nödvändig för att muskler ska utvecklas och bli starkare. Det är först efter ett par veckors vila som muskulaturen börjar påverkas negativt. Då minskar musklerna i storlek och fördelningen av muskelfibrerna kan förändras. De snabba muskelfibrerna (de som möjliggör samlande arbete) påverkas först och avtar både i styrka och explosiv förmåga. De långsamma muskelfibrerna (de som ger uthållighet) bibehålls relativt opåverkade under fem till sex veckors vila. Men efter längre vila än så försämras musklernas uthållighet och efter tolv veckor ser man en betydande försämring.

 
För att hästen ska bibehålla sina muskler och gynnas av vilan är det viktigt att den får sitt behov av proteiner och mineraler tillgodosett. 

Periodisera din träning
För att undvika en större formsvacka men ändå ge hästen möjlighet till vila och återhämtning kan man istället välja att periodisera träningen. Det innebär att man gör en träningsplanering som består av perioder av både tuffare och lättare träning. Genom att variera träningsintensiteten ger man hästen möjlighet till både uppbyggnad och återhämtning samtidigt som det skapar förutsättning att bibehålla hästens form under lugnare perioder. 
Vila kan naturligtvis ha flera positiva effekter på hästen och ett par veckors träningsuppehåll kommer inte påverka fysiken nämnvärt. Det tar som bekant lång tid att bygga upp hästens fysik men när det är gjort kan man, med en relativt liten arbetsinsats, både underhålla och bibehålla mycket av hästens kondition och muskelmassa med smart träning.


Återhämtning är A och O för att öka prestationsförmågan.

Galopparbete ger god form
I en forskningsstudie som undersökte hur hästar svarar på minskad träningsintensitet fick en grupp med hästar, under 18 veckor, genomgå ett identiskt träningsprogram. Efter träningsperioden delades hästarna in i tre grupper och övergick till en tolvveckorsperiod av lägre träningsintensitet. Hästarna fick antingen utföra lättare galopparbete (tre dagar per vecka), skrittarbete (fem dagar per vecka) eller vila. Hästarnas muskulära uthållighet sjönk i alla tre grupper men minskningen var endast hälften stor hos hästarna som fick galoppera jämfört med de som vilade. Man noterade även att hästarna som skrittade och vilade hade en sänkt maxhastighet efter tolvveckorsperioden. Slutsatsen av studien blev att de hästar som utförde det lättare galopparbetet bibehöll formen bäst.

Egna experter på Trikem
Trikems egna experter heter Stephanie Widegren och Charlotte Jansson. Stephanie är agronom och specialiserad kring hästens digestion och fysiologi. Hon har lång och gedigen erfarenhet inom hästbranschen med flera år som aktiv inom travsporten. 
Charlotte Jansson, MSc Equine Science, har förutom ett stort intresse och kunskap för hästens matsmältningssystem och näringslära har Charlotte bland annat studerat avelslära, anatomi, biomekanik och träningsfysiologi på häst.

Vill du veta mer om hur du ska tänka kring träningsplanering, igångsättning efter vila eller hur du ska utfodra din häst för bäst träningsresultat?
Snart lanserar Trikem sin Academy med tips, kunskap och den senaste forskningen. Håll utkik på Trikems hemsida!