Okej med djurhållning utan lagring av gödsel

Adobe Stock
En dom i miljööverdomstolen innebär att det inte krävs att man har möjlighet att lagra gödsel på den egna anläggningen för att få miljötillstånd för djurhållning. Man kan lösa det i samarbete med andra lantbrukare.