Övervikt är farligt – håll koll på hästens hull under betesperioden

Nu kommer den härliga sommaren som vi har längtat så efter. Det är också en tid då våra hästar får komma ut och beta i sina sommarhagar. Många hästar går upp rejält i vikt under betet. Och fetma är lika illa för hälsan hos hästar som det är för oss.

Den naturliga balansen
Ursprungligen är hästarna stäppdjur som gick upp i vikt när tillgången till bete var stor och sedan gick ner ordentligt i vikt under resten av året. I våra dagar går hästarna fortfarande upp i vikt under betessäsongen och sedan ser vi till att de får ordentligt med mat under resten av året. Den naturliga "svälten" inträffar inte. Nu menar vi inte att vi ska svälta våra hästar under vintern, men vi måste hjälpa dem att inte bli feta. Feta hästar riskerar att få följdsjukdomar som EMS och fång.
 
EMS – Ekvint Metabolt Syndrom
EMS är ett sjukdomskomplex som innefattar hormonella avvikelser som ökar risken för att hästen utvecklar fång. Vid EMS utvecklas ett fel i regleringen av insulin.
   
EMS debuterar vanligtvis i åldern 5–15 år, men både yngre och äldre hästar drabbas. Orsaken till EMS är kombination av genetik och miljö där framförallt ponnyraser, arabhästar och iberiska hästar men även halvblodshästar är mest utsatta. Ponnyer med EMS har tio gånger högre risk för att utveckla fång jämfört med friska ponnyer.
 
Oftast drabbas EMS-hästar av fång på våren i samband med näringsrikt bete, men många EMS-hästar drabbas också under stallperioden. Sannolikt på grund av för mycket socker och stärkelse i foderstaten. EMS kan uppträda i alla grader från mild EMS där hästen är predisponerad för fång under betessäsongen, till höggradig EMS där hyperinsulinemin är svårkontrollerad och hästen drabbas av återkommande fång under hela året – i extrema fall trots korrekt utfodring och skötsel.
  
När ska jag misstänka EMS hos min häst?
Den typiska EMS-patienten har generell eller regional fetma/övervikt. Regional fetma ses typiskt som fettansättning i nacken, vid svansrot, juver/skap och bakom bogblad. Det finns överviktiga hästar som inte har EMS, men dessa har då ökad risk för att utveckla det.
  
Din veterinär kan utföra ett test för att se om regleringen av insulin är normal, men det finns idag ingen effektiv medicin för behandling.
  
Om din häst är överviktig och du har svårt att få ner den i vikt, kontakta din veterinär för hjälp.

Fång
Fång är en akut inflammation i hovens lamellager. Det finns många utlösande faktorer bakom akut fång, till exempel: EMS, PPID, foderbyte (exempelvis överintag av kolhydrater såsom kraftfoder), kvarbliven efterbörd,  allmän sjukdom, medicin (till exempel kortison).
  

Vanliga symtom vid fång:
  • Hälta, obehag vid vändning, skiftar vikt mellan hovarna.
  • Ovilja att röra sig, rör sig sakta och försiktigt. Kan ha svårt att lägga/resa sig. Ligger ofta mer än normalt.
  • Onormal kroppshållning. Klassiskt är att hästen står med bakbenen under sig och frambenen framför bålen.
  • Ofta ökad värme i hovvägg.
  • Ofta förstärkt digitalpuls.
  • Symtomen är vanligen mest uttalade på framhovarna, men även bakhovarna kan drabbas.
  • På grund av kraftig smärta kan aptiten och allmäntillståndet påverkas.

Om du misstänker att din häst har drabbats av fång så ställ in hästen i en box med mjukt och tjockt underlag. Ge hästen tillgång till vatten och lite grovfoder, men inte något kraftfoder eller godis.  Ring till veterinären och boka en tid omgående.
  
Fång är en mycket allvarlig sjukdom och kräver mycket tålamod och engagemang från både häst och djurägare. Fång är tyvärr en av de vanligaste anledningarna till avlivning av våra hobbyhästar. Med det sagt är det många drabbade hästar som efter ett gott samarbete mellan djurägare, veterinär och hovslagare kan ha ett fullt fungerande liv även efter fången.
  
Det viktigaste vi kan göra är att förebygga fetma hos våra hästar. Välj bete med omsorg och lägg upp en strategi för sommaren och för året, som innehåller motion, anpassat och bra grovfoder och bete. Vid alla foderbyten, gör långsamma och gradvisa övergångar.

Text:


Monika Wartel, Överveterinär Häst, Distriktsveterinärerna monika.wartel@dv.sjv.se

Beate Lundbäck, Överveterinär Häst, Distriktsveterinärerna beate.lundback@dv.sjv.se