Övervikt hos häst – stor riskfaktor för välmående

Precis som övervikt är ett växande problem bland människor och deras husdjur, är även hästfetma en av de största utmaningarna för våra hästars välmående, både i Sverige och Europa. Studier visar att förekomsten av överviktiga hästar kan vara upp emot 50 procent av den totala populationen (1).

Problemet med övervikt är inte begränsat till hästar som endast utför lätt eller inget arbete. Forskning har till exempel visat att 25-32 procent av hästar i regelbundet arbete på svenska ridskolor bedöms vara överviktiga. Detta i samband med en bedömning av den allmänna hälsan hos dessa hästar (2).

Kan orsaka följdsjukdomar
Fettceller i kroppen frisätter proinflammatoriska cytokiner, vilket ökar risken för en rad problem. Nedsatt ledhälsa, låg prestationsförmåga, beteendeproblem, försämrad reproduktion och nedsatt leverfunktion är ett par exempel.
Alla hästar och ponnyer kan vara i riskzonen, allt ifrån den lilla ponnyn till den toppresterande tävlingshästen. Det är därför viktigt att agera tidigt, men vilka tecken ska hästägare leta efter? Vilken hantering är lämplig för att hålla hästens vikt under kontroll?

Gör en bedömning – hur ser min häst ut?
Först och främst bör du regelbundet följa hästens vikt, gärna med hjälp av ett viktband. Det ger inte alltid en helt korrekt vikt, men om samma person använder samma band varje vecka, kommer det åtminstone att visa om en konkret förändring har skett.
Försök även att göra en hullbedömning av din häst. Det finns två välanvända system, ett 9-gradigt system utvecklat av Henneke et al (3), där 1 = extremt utmärglad och 9 = extremt fet. Det finns även en 6-gradig skala framtagen av Carroll och Huntington (4), där 0 = mycket mager och 5 = mycket fet. Det spelar ingen roll vilken du väljer, så länge du anger vilken du använder.
Vid hullbedömningen använder du dina händer som verktyg. Glid med lite tryck över hästens olika delar, så kommer du att känna skillnaden mellan de olika partierna. Musklerna kommer att kännas smidiga och fasta, i förhållande till fett som har en mjukare känsla och ofta kan flyttas oberoende av musklerna runt det.
Titta också efter områden på hästen där överskottsfett ansamlas, det vill säga så kallade fettkuddar. Hos hästar ser du dem vanligtvis längs nacken, vid skuldrorna, över revbenen och vid svansroten. Bedöm nacken extra noga. Med undantag för hingstar bör ingen häst ha en “fettnacke". Ny forskning visar att fettnacke kan vara en indikator på störd insulinreglering, särskilt när hästen i övrigt inte visar några tecken på övervikt (5).

Vanliga områden för "fettkuddar". 

Anpassa dagliga rutiner
Bra rutiner kan hjälpa till att upprätthålla en hälsosam vikt. Att begränsa intaget vid bete är en av de saker som är viktiga för att kunna kontrollera vikten. Att begränsa betestiden är dock inte alltid det bästa sättet.
Forskning har visat att hästar, speciellt ponnyer, kan lära sig att öka sin äthastighet, som svar på minskad betestid (6). Detta innebär att det faktiska intaget inte minskar speciellt mycket, även om de bara får beta några timmar. De passar helt enkelt på att äta när de kan. En betesreducerare minskar intaget avsevärt, samtidigt som det bibehåller hästens naturliga beteende och möjliggör att den kan vara ute och beta tillsammans med sina kompisar.
Ett annat intressant alternativ är att skapa ett så kallat 'paddock paradise', vilket är en avgränsad yta som följer ytterspåret av hagen. Detta ger hästen ett begränsat bete som finns tillgängligt runt kanten av fältet samtidigt som det uppmuntrar den att röra sig naturligt.
Balanserad foderstat
För alla hästar och ponnyer är det viktigt att grovfoder och fibrer utgör den största delen av foderstaten och helst med fri tillgång på grovfoder, eller så nära detta som möjligt.
Hur vi balanserar dieten och tillför speciellt riktade näringsämnen kan också hjälpa till vid vikthanteringen. NAF Slim innehåller viktiga fytonäringsämnen, marina alger och ett örtbaserat stöd för en hälsosam metabolism, fördelning av vikt och en vacker päls.
Naturligtvis är inte riktade näringsämnen hela lösningen, men i kombination med en korrekt hantering och en diet med anpassad energinivå, är det ett effektivt stöd för hästar och ponnyer som är benägna att gå upp i vikt.
– Slim är en fantastisk produkt som verkligen kan vara till hjälp när du vill hålla ett öga på hästens midjemått. Jag har varit så nöjd med de resultat vi sett med Slim och skulle definitivt rekommendera det till alla ryttare vars häst behöver hjälp med viktkontroll, säger Alan Davies, resande groom för Carl Hester och Charlotte Dujardin.

 

För mer information om hur NAF Slim kan hjälpa din häst att bibehålla en hälsosam vikt, vänligen besök vår hemsida


Referenser:

  1. Hesta M, Roelfsema E & Van Doorn D (2017) Safe Weight Watchers for Equines: European Equine Health & Nutrition Congress. 8th EEHNC, Antwerp, 2017.
  2. Yngvesson J et al (2019) Health and Body Conditions of Riding School Horses housed in groups or kept in conventional tie-stall/box housing. Animals (Basel). Mar 9(3), p73
  3. Henneke et al (1988) Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in mares. Equine Veterinary Journal. Oct 15(4) p371-2
  4. Carroll C.L & Huntington P.J (1988) Body condition scoring and weight estimation of horses. Equine Veterinary Journal. 20(1) p41-5
  5. Fitzgerald D.M et al (2019) The cresty neck score is an independent predictor of insulin dysregulation in ponies. PLOS ONE 14(7) e0220203
  6. Longland A.C, Ince J & Harris P.A. (2011) Estimation of pasture intake by ponies from liveweight change during six weeks at pasture. Journal of Equine Veterinary Science. 31, 275-276