Pandemin ökar samarbetet klubbar och idrotter emellan

– Coronapandemin har verkligen satt fart på digitaliseringen och tvingat föreningar att börja tänka i nya banor. Att ställa in har inte...