Peruanska hästar rehabiliterar långtidssjukskrivna

Privat
För personer som står långt från arbetsmarknaden kan ett första steg att komma tillbaka till arbete vara att bara ta sig utan för hemmets väggar. Hos Susanne Carlson-Lindgren erbjuds långtidssjukskrivna rehab genom umgänge med hästar av rasen paso peruano.