Piteå: Lös häst vid Sjulsmark skapar köer på E4

Det springer en lös höst efter E4, innan Ersnäs, där man svänger in till Sjulsmark. Hästen har orsakat trafikstockningar.