Planera tävlingshästens utfodring – för optimerad prestation och återhämtning

När utfodringen av hästen planeras bör du alltid ta hänsyn till ras, miljö, foderstatus och arbetsnivå. Korrekt utfodring av en tävlingshäst är en långsiktig process, som behöver inledas i god tid för att uppnå önskat resultat. Här delar Brogaardens erfarna foderrådgivare med sig av konkreta tips och råd.

Olika hästar på samma nivå kan behöva olika mängder foder och foder med olika sammansättningar – för optimal prestation måste du ta hänsyn till detta.
Grovfodret är alltid viktigast i foderstaten, eftersom det bidrar till att säkerställa en hälsosam matsmältning och helst ska utgöra merparten av hästens energitillförsel. Hästen bör få minst 1,75–2 kilo hö/hösilage per 100 kilo häst. Grovfoder räcker dock inte för att täcka de flesta hästars behov av vitaminer och mineraler, därför behövs någon form av tillskott. Om hästen arbetar behöver den i regel också få tillskott av mer energi.
  
Stress kan påverka aptiten
Ökad träning och stress i samband med tävlingar, transporter med mera kan resultera i minskad aptit och ökad produktion av skadliga ämnen – som fria radikaler. Det är därför viktigt att hästen äter tillräckligt mycket och att den eventuellt får kompletterande energitillskott under vissa perioder. Dessutom kan det vara bra att ge sin häst tillskott av antioxidanter (till exempel vitamin E och selen).
Om hästen behöver bygga upp muskler kan man komplettera med ett proteintillskott. Men protein är i sig en dålig energikälla och tillskott av överflödiga proteiner gör bara att kroppen får lägga onödiga resurser på att utsöndra dem igen. Ge därför bara proteintillskott när det är nödvändigt, och ge samtidigt mer fibrer och stärkelse eftersom det krävs för att musklerna ska kunna växa.
    
Långsam energi ger uthållighet
Hästens förmåga att prestera på tävling är beroende av dess energidepåer, det är därför viktigt att tillföra rätt typ av energi i förhållande till vad hästen ska göra och vilka behov den har.
Om hästen snabbt blir trött eller behöver vara uthållig, till exempel när den ska arbeta hårt under en längre tid, kan man ge den mer fibrer (hö/hösilage, lusern, betmassa) eller olja – som ger långvarig och uthållig energi.
När hästen använder olja som energikälla produceras mindre mjölksyra och glykogendepåerna i musklerna sparas, vilket ger bättre uthållighet. Det är viktigt att hästen får vänja sig vid att äta och tillgodogöra sig olja, och att mängden olja per utfodringstillfälle inte är för stor. Tävlingshästar bör få maximalt en deciliter per hundra kilo kroppsvikt och dag. Hästen behöver också utfodras med oljan i cirka 10 till 12 veckor innan man kan se hela effekten av den.


Snabb energi inför en prestation
Om hästen över lag har en bra energinivå – men saknar det sista lilla när det kommer till snabb energi på tävlingsdagen – kan man titta på stärkelsenivån, fodermängden samt utfodringstidpunkten inför arbetet. Socker- och stärkelserikt foder såsom havre, kraftfoder med olika spannmålssorter eller mash kan ge snabb energi.
Om kraftfodret innehåller spannmål som korn, majs eller vete bör de vara värmebehandlade för att underlätta hästens matsmältning. Stärkelserikt foder ger en blodsockerhöjning efter en till tre timmar, varefter hästen kommer att bli slö och okoncentrerad. Det är därför viktigt att försöka toppa blodsockret vid det tillfälle då hästen ska ridas, så att den då har så mycket energi som möjligt.
  
Inte kraftfoder för tätt inpå träning
En allmän rekommendation är att kraftfoder ska ges i mindre mängd (maximalt 1,5 kilo för en stor häst) och att innehållet av socker/stärkelse som högst ska vara ett gram per kilo kroppsvikt och giva. Detta motsvarar cirka 1,25 kilo havre till en häst som väger 500 kilo.
Kraftfodret bör ges senast tre till fem timmar före arbetet. Men att kraftfoder ska utfodras flera timmar innan träning innebär givetvis inte att hästen ska svältas, rekommendationen är att ge mindre mängder grovfoder (cirka ett till två kilo hö/hösilage till en stor häst) under timmarna före arbetet. Kom ihåg att hästen alltid ska ha tillgång till friskt och rent dricksvatten.
  
Påfyllning av glykogendepåerna
Under timmarna efter en tävlingsprestation kommer hästens glykogendepåer fortsätta att tömmas på grund av den energikrävande process där mjölksyra bryts ner i muskulaturen. Det tar hästen mellan en och tre dagar att återuppbygga sina glykogendepåer efter en utmattande prestation.
Hästen kan få hjälp med återhämtningen genom en liten giva foder med högt stärkelseinnehåll cirka 0,5 till 1,5 timme efter en riktigt hård prestation. Efter ytterligare två till tre timmar ges hästen ännu en liten men stärkelserik giva och därefter – under de nästkommande dagarna – följer den sin normala diet.

Hitta fler utfodringsråd på Brogaardens hemsida


Källor:
Geor, Harris & Coenen 2013: Equine applied and clinical nutrition. Health, welfare and performance.
Luthersson, 2013: Den Store Foderbog, 3. Udgave.
Vervuert, 2008: Feeding Schedule during competition day in performance horses.