Rätt vallfoder till rätt häst

Hästens vallfoder är av stor betydelse för att uppnå optimal prestation och välmående. Flera faktorer skall matchas ihop för att vallfodret skall få rätt kvalitet i linje med hästens energi- och näringsbehov. Scandinavian Seed:s vallkoncept "OptiVall" erbjuder en rad stabila blandningar till din häst.

En lyckad vallodling startar redan vid etableringen. Rätt utsädesmängd och sådjup är av stor vikt för en god uppkomst. Rekommendationerna säger, ett sådjup på 0,5-1 cm och så hellre för grunt än för djupt. Både slåtter- och betesblandningar har långsam etablering så det gäller att de är väl rotade innan de tas i full drift.

Rätt innehåll

-Ditt näringsmässiga mål styr blandningens val av arter, säger Karl-Oskar Andersson, produktspecialist på Scandinavian Seed. Vi har traditionella slåtterblandningar likt OptiVall "Hipp Hopp" som är gräsbaserade med timotej och ängssvingel, två arter väl anpassade för vårt svenska klimat med en skördestrategi passande häst.

I en betesblandning vill man gärna ha en viss procent beteståligt gräs så som ängsgröe och rödsvingel. De har till uppgift att täppa igen luckor i beståndet med hjälp av sina underjordiska utlöpare. Med OptiVall "Skritt Bete" får du en betesblandning väl anpassad till hästens behov.

Skördetidpunkten är viktig

Det är ditt näringsmässiga mål på vallfodret som styr din skördetidpunkt. För att få rätt kvalitet gäller det att odla passande arter och skörda då näringsvärdena är i linje med hästens behov. Att skördetidpunkten är så viktig beror på att en växt som skördas i tidigt utvecklingsstadium har högre andel protein, energi och smältbarhet. Dessa tre faktorer minskar ju längre man väntar med skörden men istället ökar vallens avkastningspotential.

Gödsling

För att gynna vallens tillväxt och produktion krävs god näringstillgänglighet och tillförsel av kväve.

Vilket foder vill du ha?

Vilka arter, gödslingsstrategier samt skördetidpunkter du skall välja styrs i slutändan av vilket foder du vill uppnå. Allt vallfoder ska innehålla en lagom mängd protein och energi. Dessutom skall förhållandet mellan dem vara rätt. För detta används kvoten gram srp/Mj. Hästar har olika krav på vilken kvot de vill ha i sitt vallfoder. Ju tidigare skörd desto högre kvot.

Lagring

Det finns 3 sätt att konservera vallfoder på: hö, hösilage och ensilage. Hö är den torraste formen följt av hösilage och sedan ensilage. Den näringsmässiga skillnaden vid lagring på de olika sätten är små.  Normalt brukar hö höjas som ett bättre alternativ men hösilage och ensilage är två fullt fungerande system.

Ofta hörs argument om att blött foder ger hästen en dålig mage, det har  dock inget med hur blött ensilaget i fråga är utan snarare vilken hygienisk kvalitet vallfodret håller.

Sockerhalt

Det förs en diskussion om sockerhalten i vallfodret till häst, främst i kombination med utfodringsbetingad fång och andra hälsostörningar. Rajgräs har en högre sockerhalt än ängsvingel och timotej. Lägst sockerhalt av gräsarterna har hundäxing.

Mängd socker i vallfodret beror på art/sort men även odlingsbetingade faktorer såsom: 

  1. Utvecklingsstadie på grödan - tidig skörd, högre halt.
  2. Väder, temperatur, sol och vattentillgång.
  3. Ökad kvävegödsling - minskat socker, ökat protein
  4. Skördetidpunkt på dagen - lägre på morgon
  5. Lagringsmetod - ensilering förbrukar mer socker än hö

OptiVall

Är Scandinavian Seeds skräddarsydda vallkoncept med blandningar väl anpassade för vallfoder av god kvalitet.

För dig som vill läsa mer hittar du det på www.scandinavianseed.se under Utsädesguide 2018 eller genom en sökning på OptiVall.