Rätt ventilation gör stor skillnad

Luft och luftkvalitet är det viktigaste för våra hästar och byggnader. Hästarna ska prestera på topp och må bra. Byggnaderna är dyra och ska hålla många år. Och själva vill vi vistas där utan risk för att bli sjuka.Sveaverken har expertkunskap och lösningar som passar de flesta anläggningar.

Tänk dig att du går in i ett badrum och tar dig en varm dusch. När du duschat klart är spegeln immig av ångan och fukten är så pass hög att du helst vill gå ut därifrån. Liknande känsla kan du få om du går in i ett stall på morgonen där hästarna stått inne och andats en hel natt.
Hästarna är fuktiga i pälsen och du ser vattendroppar på väggarna. Du kanske har haft några fönster på glänt för att ge hästarna luft. Runt dessa fönster är det nu blött av ångan från stallet, fukten har försökt pressa sig ut via de små gliporna vid fönstret. Du märker även att det blir mörka fläckar på väggar och fasad och du måste måla om fönstren varje år. Fodret är fuktigt och blir klumpigt, någon häst börjar hosta och stallet luktar inte bara häst utan även en doft av mögel. Allt detta kan bero på otillräcklig ventilation.
I badrummet har du vattensäkra väggar och tak och ventilationen kan snart dra ut fukten. I stallet däremot har du inget skyddande våtskiktslager som skyddar byggnaden på samma sätt.
Så, för att rädda dina djur och dina byggnader, se till att ventilationen är tillräcklig och att den är anpassad till häst!

Kroppsvikten avgör ventilationsbehovet
Hästar och människor vill inte ha samma temperatur och de avger inte samma mängd fukt. Hur mycket fukt en häst avger beror bland annat på storlek och mängd träning. En stor häst som arbetar tungt, eller en tävlingshäst som tränas intensivt avger ungefär än dubbelt så mycket fukt som en "vanlig" ridhäst (det vill säga en häst som inte tränar och tävlar på högre nivå).
En väl fungerande ventilation reglerar och optimerar klimatet i stallet.

Håll koll på detta vid installning

Att tänka på vid val av ventilation

Hur vet man att man har bra ventilation

När ventilationen är dålig
Om byggnaderna ser ut såhär, hur ser då hästens lungor ut? Det ser vi inte, men märker genom bland annat nedsatt prestation, hosta, allergier och andra luftvägsproblem.Bilden visar panel som blivit dålig på grund av fukt från stallet som tagit sig ut genom fönstren. Många tänker att de kan ha fönster som ventilation, men det ger ofta inte tillräckligt bra genomströmning och skadar både fönster och panel. Anledningen till att stallfönster ger en känsla av att behöva målas om ofta är bland annat för att de används som ventilation. De blir väldigt utsatta.

Självdragsventilation skapas på många sätt
Självdragsventilation innebär att luften tar sig in och ut genom stallet utan mekanisk hjälp. Den går in genom ventiler i vägg och tar sig ut genom öppningar i nock. Luftflödet beror på höjdskillnaden mellan till- och frånluft som skapar ett tryck. Självdragsventilation fungerar därför dåligt i låga byggnader då höjden upp till nock är avgörande.
Öppningar i nock kan vara en hel sträcka i nocken eller via skorstenar. Denna metod är driftssäker men man får tänka till en gång extra om man vill ha det i breda stall då det krävs fler eller större tilluftsventiler samt att det kan vara svårt att placera ut ventilerna på ett bra sätt. 

Till-luften är viktigast
Tilluften är det absolut viktigaste för hästarna. Den kan åstadkommas genom ventiler i väggar eller tak. Det kan vara lite olika beroende på vad man har för typ av byggnad. En byggnad med loft kan med fördel ta in luft från loftet via taket.  Vanligt är ventiler i vägg som sitter i varje box, eller mellan varje box, för att säkerställa jämn luftfördelning i stallet. Tilluft behövs oavsett om man har naturlig eller mekanisk ventilation. Självdragsventilation kräver dock fler eller större ventiler.Fläktar för mekanisk ventilation
Frånluftsfläktar är ett säkert sätt att få en bra ventilation. De skapar ett undertryck som gör att det alltid dras in luft i stallet genom tilluftsventilerna, oavsett om det blåser ute eller ej. Man ska tänka på att fläktar inte är helt ljudlösa men ska hålla sig under 65db enligt SJVF.
Hur ljudet från fläkten uppfattas beror på utformning och val av material i stallet. Är det ett stall som har få ljudabsorberande material och där det finns en ekande känsla så kommer ljudet från fläkten uppfattas betydligt högre än vad det egentligen är.
På bilden syns en frånluftsfläkt monterad i spolspilta för att användas vid behov. Spolspiltor inne i stall tillför mer fukt som behöver ventileras ut. Ett sätt är att sätta en fläkt som på bilden här, precis vid spolplatsen och använda den när platsen blivit använd för att suga ut överflödig fukt. Frånluftsfläktar i vägg är enkla att montera och sätta dit i efterhand.