Red på långtur för att uppmärksamma övergrepp

Privat
Efter att Jennie Porsbjer fått veta att en nära vän till henne varit utsatt för sexuella övergrepp bestämde hon sig för att lyfta frågan. Under fyra dagar till häst har Jennie delat ut broschyrer och pratat med barn och vuxna som hon träffat på vägen.