Rena hagar ger friskare hästar: "Vi har slutat med mockning och vanlig betesputs"

– Vi får lägre parasittryck, samt snyggare och vitaliserade beteshagar, med minskad halkrisk för hästarna.Det är resultatet för Nynäs Gård strax utanför Enköping, som har satsat på Horsehopper från Amazone. Med Horsehopper kan gården hålla beteshagarna rena från hästspillning.

Nynäs Gård drivs av familjerna Arosenius. Gården omfattar 182 hektar åkermark med spannmåls-, salix- och vallodling vilket kombineras med hästhållning.
– Vi har drygt 30 boxar i våra stallar, varav 24 hyrs ut, berättar Carl Arosenius.
Hästarnas behov innebär skötsel av ungefär 30 hektar beteshagar.


Carl Arosenius (främst), med Johan Högström och Söderberg & Haaks säljare Nina Wisell.
  

Gunilla Uhlin-Friberg har sin häst Trustor på Nynäs Gård.
       
– Tack vare Horsehopper har vi nya och enklare rutiner. Vi har slutat med mockning i hagarna och har upphört med vanlig betesputs, som ju sprider ut både spillning och parasitsmitta. Med Horsehopper får vi bättre hygien, eftersom vi kan slå betet och samla upp det slagna gräset samt spillningen i ett moment. På det sättet städas beteshagarna samtidigt som vi spar arbete, säger han.
Städningen sker på våren, sommaren och även på hösten.


Resultatet: Rena beten där både spillning och rator försvinner.
  
En bonus med användningen av Horsehopper är att rator med tistlar, nässlor och spillning – som undviks av hästarna – rensas och återgår till att bli attraktivt bete. En annan bonuseffekt är att Horsehoppers vingknivar även vertikalskär grässvålen, vilket på sikt vitaliserar betesmarken. 
 

Uppsamlaren töms och materialet kan sedan komposteras.
  
– Nu ser vi fram emot minskad smittspridning och att användningen av avmaskningsmedel kan minska, säger Carl Arosenius.
Samtidigt är han i färd med att göra i ordning en uppläggningsplats för allt det uppsamlade gräset och gödseln, där materialet ska komposteras för att senare återanvändas för jordförbättring.
  


  

Horsehopper sparar arbetstid och ger renare beten
  
Horsehopper är en betesputs med uppsamlare, för effektiv klippning av beteshagar och uppsamling av häst- och annan spillning.
  
Idén med Horsehopper är att ge tillgång till ett effektivt redskap för att höja hygienen i beteshagarna. Det minskar parasittrycket, ger friskare hästar och minskar behovet av avmaskning.
Traditionell mockning av beteshagar sker antingen manuellt, eller genom att betet putsas med vanlig betesputs. Nackdelen med det är att metoden snarare sprider ut spillning och parasitsmitta än att bekämpa problemet och höja hygienen.
  
Med eller utan uppsamling
Horsehopper hängs i trepunktslyften och ansluts till kraftuttaget, som driver en klipptrumma med vingknivar och – om man önskar – vertikalknivar. Horsehopper har en uppsamlare men kan även köras öppen, varvid det klippta materialet släpps bakom ekipaget.
Horsehopper klipper gräset, tar bort spillning och vertikalskär grässvålens översta skikt (om vertikalknivarna används). Även rator med nässlor, tistlar och spillning tas upp av Horsehopper utan problem.  

FAKTA HORSEHOPPER:

  • Samlar hästspillning.
  • Avverkar "rator" samt klipper tistlar och andra ogräs upp till en meters höjd.
  • Klipper gräset.
  • Samlar upp allt material.
  • Kan användas för lövuppsamling.
  • 3-punktsupphängd tömning med kategori I och II-tillkoppling.
  • Knivar: Korta, skarpa H 60 vingblad i kombination med vertikalknivar.
  • Stenskyddsplåt.
  • Samlarbehållare med hydraulisk marknivåtömning och integrerad stenskyddsplatta.
  • Mulchplåt är standard.

Specifikationer:
  
HH 150 Arbetsbredd: 1,50 m
Effektbehov: 34 hk
Behållare: 1500 l
Vikt: 600 kg
Mått: 1,80x1,90x1,48 m
  
HH 180
Arbetsbredd: 1,80 m
Effektbehov: 40 hk
Behållare: 1800 l
Vikt: 660 kg
Mått: 1,80x2,20x1,48 m
  
HH 210
Arbetsbredd: 2,10 m
Effektbehov: 53 hk
Behållare: 1800 l
Vikt: 760 kg
Mått: 1,80x2,50x1,48 m