Förslag: Ojämställda idrottsförbund kan bli av med bidrag

Jämna ut antalet kvinnor och män i era styrelser och valberedningar, annars blir ni av med era pengar. Det drastiska förslaget kan snart...