Säkrare sport – med hjälp av metod från flygvapnet

Adobe Stock
Inom Upplands ridsportförbund pågår just nu ett pilotprojekt, vars syfte är att sätta säkerheten i fokus. Via mobiltelefoner rapporterar elva ridklubbar in skador som sker i verksamheten. Förhoppningen med projektet är att antalet hästrelaterade olyckor i framtiden ska minskas.