Riksdagsledamot: "Låt bilarna drivas av hästbajs"

Adobe Stock
Riksdagsledamoten Lorentz Tovatt (MP) vill att det ska bli enklare att använda hästgödsel till energiproduktion. I dagsläget är tolkningen av de EU-direktiv som påverkar frågan ett hinder, menar han.