Så fick Sundbyholm sitt första SM i hoppning

Utvecklingen från renodlad travbana till hästsportcentrum är en viktig stöttepelare i ekonomin för Sundbyholms travbana. Sammanhållningen har varit avgörande, och något att vara riktigt stolt över! Det menar Per Redelius, tidigare travbanechef som sedan mars har fullt fokus på att driva Sundbyholms satsning på ridsport.

2008 var året då allt började. Ovalbanan för islandshästar hade precis färdigställts när intressenter från ridsporten hörde av sig om att det saknades tävlingsplatser även för ridhästar i närområdet.
– Vi såg en möjlighet att, med förhållandevis små medel, fortsätta utveckla arenan och fylla den med annan verksamhet de dagar som vi inte körde trav, berättar Per Redelius, som var en av de som var med när idén om Sundbyholms Hästsportcentrum tog form.


Per Redelius har jobbat både som anläggningschef och travbanechef. Idag jobbar han uteslutande med satsningen på ridsport.

Lika mycket hoppsport som travsport
Med hjälp av Svenska Ridsportförbundet och ATG, ekonomiskt stöd från EU och många ideella timmar senare hade Sundbyholm sitt första svenska mästerskap i hoppning 2013. Numera lockar Sundbyholms hopptävlingar inte bara ryttare från området, utan från hela landet.
– De senaste åren har vi arrangerat hopptävlingar lika många dagar som vi har kört travlopp. Ungefär 37 dagar per år. Två högklassiga ridbanor gör det möjligt för oss att köra parallella klasser, och vissa dagar har vi haft upp till 600 starter, 12 000 per år.

Hög kvalitet nyckeln till framgång

En viktig framgångsfaktor är den starka organisation man har haft sedan starten, som har arbetat specifikt med ridsporten.
– Vi har valt att arbeta med de bästa. Därför kan vi, utöver logistiken och alla permanenta faciliteter som vi har på travbanan, även erbjuda ryttarna ridbanor med bra underlag, väldesignade banor, en högklassig hinderpark och funktionärer som vet hur man driver sport på högsta nivå, förklarar Redelius.

Krävande logistik att samsas om banan
Att tävlingsplaneringen blir utmanande att få till råder ingen tvekan om, inte minst eftersom sommarhalvåret är högsäsong både för travet och ridsporten. För Sundbyholms del har man löst det genom att ha travets tävlingsplanering som grund, och utifrån det arrangeras andra typer av hästsportaktiviteter när det inte krockar med travet. Till en början var motståndet större, men med åren har travsportens aktiva insett värdet av att upplåta arenan och förutom det betydande ekonomiska tillskottet som Hästportcentrumet ger travbanan, ser man glädjande nog även en ökad samverkan mellan hästsporterna
– Om någon annan travbana vill genomföra en liknande satsning, är det viktigt att man förstår vilket arbete som krävs för att sammanföra organisationerna inom de olika hästsportgrenarna. De lokala ridsportföreningarnas engagemang är exempelvis A och O, eftersom det är de som står som arrangör för tävlingarna på både lokal och nationell nivå. Men även de aktiva i travsporten måste förstå värdet och bidra positivt till utvecklingen.

Det finns två välrenommerade och omtyckta tävlingsbanor för hoppning på Sundbyholms innerplan. 

Samarbetet mellan människorna viktigast

Per är stolt över hur man har lyckats genomföra den här satsningen på Sundbyholm, och menar att han inte skulle gjort på något annat sätt idag.
– Det är mycket som vi kan vara stolta över när det gäller vår verksamhet, men samtidigt är det viktigt att fortsätta utvecklas och förbättras. För att det ska vara möjligt, måste det finnas en stor öppenhet mellan de som är involverade i travsporten och människorna som är involverade i de andra delarna av hästsporten. Samarbetet måste fortsätta vara vägledande, menar Per Redelius.Travet ger tillbaka
ATG grundades 1974 med uppdraget att trygga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. ATG ägs helt och hållet av de båda hästsporterna, så hos oss finns inga privata vinstintressen. Hela vårt överskott går tillbaka till hästsporten vilket möjliggör fler hästar, mer hästsport och fler spelupplevelser. Det gör oss till motorn i svensk hästnäring och det är något vi är stolta över. Så oavsett för vilken häst ditt hjärta klappar, gör ett spel hos ATG skillnad. Är du över 18 år och kund hos ATG, kan du vara med i vårt ATG Tillsammans-lag. Vi spelar på V75 och en andel kostar 50 kronor. All information hittar du här