Så fodrar du föl och växande unghäst

Hur fölet utvecklas och växer har stort inflytande på dess framtida karriär och det finns många faktorer som påverkar detta. Genuppsättning, utfodring, miljö, motion och hormoner är alla avgörande under den unga hästens uppväxt. Att utfodra rätt kan vara avgörande för fölets och unghästens utveckling och hållbarhet.

Fölets tarmsystem, tillväxt och näringsbehov
När fölet föds har det inga mikroorganismer i tarmsystemet. Detta förändras dock snabbt efter födseln, då fölet utsätts för bakterier och andra mikroorganismer utanför livmodern. De mikroorganismer fölet får i sig är nödvändiga för dess hälsa och framtid. Det första fölet får i sig efter födseln är råmjölk från stoet, som har ett högt innehåll av immunstimulerande antikroppar som också kallas immunglobuliner. Denna mjölk säkerställer att fölet får ett starkt immunförsvar, eftersom antikropparna snabbt passerar över tarmväggen till blodet. Fölet bör dricka råmjölk från stoet inom sex timmar efter födseln och ett stort varmblodigt föl ska på den tiden få i sig mellan en till två liter råmjölk från stoet. Först efter två månaders ålder har tarmens fibernedbrytande mikroorganismer etablerats.
Fölet börjar oftast intressera sig av stoets foder under de första veckorna och kopierar hennes ätbeteende både i boxen och i hagen.Fibrer – en viktig energikälla
Energi är den faktor som anses vara den viktigaste i förhållande till unghästens tillväxt. Här kan också protein, vitaminer och mineraler påverka men det är den dagliga energiförsörjningen som bestämmer hur snabbt fölet och unghästen växer. Energi får unghästen främst från fibrer, fett, stärkelse och socker. Eftersom fölets matsmältning inte är fullt utvecklat har de också en outvecklad tarmflora som har en begränsad kapacitet att smälta fibrer. Fölets foderstat bör därför till största del bestå av stoets mjölk.
I vissa fall kan det växande fölet behöva extra näring och det bör då vara från en lättsmält energikälla.

Undvik alltför snabb tillväxt
Stärkelse och socker är en lättsmält energikälla, men stora mängder kan orsaka att unghästar växer för snabbt och kan då vara en bidragande orsak till att de får problem med tillväxt och utveckling av skelettet. För att minska risken för tillväxtstörningar bör unghästen ha en stabil och kontinuerlig tillväxt under de första åren och den primära energikällan bör komma från olika fibrer.  Om unghästens foderstat till största del består av fibrer uppnås också ett stabilare blodsocker och insulinnivå.

Viktigt att lära sig att äta
Att fölen lär sig att äta från krubban eller på annat sätt äta för sig själv kan ha en stor betydelse senare i livet. Vid tid för avvänjning bör fölet kunna äta ur sin egen krubba, så att den inte också behöver lära sig detta samtidigt som de måste klara sig utan stoet vid sidan. Om fölet blir för stressat över de förändringar som uppstår kring avvänjning kan detta orsaka matvägran eller minskat foderintag. Ett reducerat foderintag vid denna tidpunkt kan ha en inverkan på tillväxten, vilket riskerar att stagnera under en tidsperiod.
Om tillväxten avstannar händer det ofta att fölet kommer att kompensera för bristen på tillväxt i ett senare skede. Under våren när gräset börjar växa börjar unghästen också växa och är den eftersatt i sin tillväxt kommer den att accelerera under våren och sommaren. Detta kallas "kompensationstillväxt" och är en överlevnadsmekanism, men det kan också vara en bidragande faktor till att unghästens ben, leder och senor inte utvecklas som de borde.

Skelettet har behov av protein
Kollagen utgör cirka 30 procent av hästens benmassa och protein utgör en viktig roll i utvecklingen av kollagen. Dessutom är protein en nyckelkomponent i ett antal enzymer som bidrar till utvecklingen av muskulatur och påverkar hästens ämnesomsättning och matsmältning. För att uppnå bästa tillväxt hos unghästar bör deras dagliga proteinintag vara mellan 13 till 17 procent råprotein. Om sto och föl släpps på gräs under vår- och sommarmånaderna finns det ofta tillräckligt med protein i gräset, men när näringsinnehållet i gräset reduceras eller de stallas in ställer det krav på att grovfodret är av god kvalitet och har en hög proteinhalt.


Performance Fiber High Protein tillför protein från flera naturligt proteinrika råvaror i foderstaten.

Specifika behov för säker utveckling
Hästar har behov av flertalet olika aminosyror och föl och unghästar har ett extra stort behov av lysin och treonin, som måste finnas i foderstaten för optimal tillväxt och utveckling. Detta innebär att även om deras foder har en hög proteinhalt, är det inte nödvändigtvis rätt aminosyraprofil. Fodermedel med stor andel lysin är bland annat lusern, soja och havre. Treonin finns bland annat i linfrö och soja. Under betessäsongen har gräset oftast en tillräckligt stor andel protein för att täcka stoet och fölungens näringsbehov men under höst och vinter är det viktigt att anpassa foderstaten och tillse att det finns tillräckligt med protein.  

Bäst med mycket protein
Ett grovfoder med hög proteinhalt är det bästa alternativet för den växande unghästen. Proteinbehovet är störst under de första månaderna och sjunker i takt med att den dagliga tillväxten minskar. Läs mer om unghästens proteinbehov här.
Det kan vara en utmaning att hitta, då proteinnivån i grovfoder kan skilja sig mycket åt. Om grovfodret inte innehåller tillräckligt mycket protein behöver foderstaten kompletteras med ett proteintillskott.Mineraler och vitaminer 
De mineraler som är viktiga för utvecklingen av fölets skelett är kalcium, fosfor, magnesium, koppar, zink, jod och kisel. Dessa mineraler är viktiga för skelettets funktion och broskets strukturer. I skelettet finns cirka 99 procent av kroppens kalciumdepå, cirka 80 procent av kroppens fosfordepå och cirka 62 procent av kroppens magnesiumdepå.
Under dräktighetens sista del, då fölungen växer mycket, överförs cirka 80 procent magnesium och 90 procent kalcium i fostrets skelett från stoet. Under denna period finns ett ökat behov av extra energi, protein och mineraler hos det dräktiga stoet.

Hitta den optimala balansen
För en optimal mineralbalans är det förhållandet mellan de olika mineralerna som är viktig. I relationen mellan kalcium och fosfor behöver det vara mer kalcium än fosfor. Och behovet är som störst mellan de första digivande månaderna, till ett års ålder. Eftersom kalcium och fosfor absorberas via samma mekanismer i tarmen kan för mycket fosfor orsaka kalciumbrist. Olika spannmål har oftast ett högt innehåll av fosfor och det innebär att om alltför stora givor spannmål utfodras kan det påverka balansen och förhållandet mellan dessa mineraler. Detsamma gäller föl och unghästar som endast utfodras med grovfoder där balansen mellan mineralerna kan skilja sig mycket. I båda fallen behövs ett balanserat mineraltillskott som kompletterar grovfodrets mineralinnehåll. 

Gör en noggrann analys av grovfodret
Ett överskott respektive underskott av koppar och zink kan vara problematiskt för ett föl. Koppar behövs för både kollagen- och elastinsyntes, som är en del av benets struktur. Zink har en viktig betydelse i olika enzymprocesser, inklusive de enzymer som är involverade i utveckling av skelett. Koppar och zink absorberas via samma mekanismer i tarmen, vilket innebär att en obalans kan leda till brister. Förhållandet mellan bör vara fyra gånger mer zink än koppar och i praktiken kan det vara svårt att beräkna detta förhållande om mineralinnehållet endast är känt via kompletteringsfodret. En
fullständig grovfoderanalys med alla mineraler deklarerade är att rekommendera för att kunna göra en så noggrann uträkning som möjligt.

Bete täcker ofta behoven
Vanligtvis uppfyller både föl och unghästar sitt vitaminbehov genom att beta gräs, framförallt under de tidiga vårmånaderna. Både vitamin A och E har stor betydelse för fertilitet och immunförsvar. Vitamin D är viktig för absorptionen av mineraler i benstruktur och därav också viktig för tillväxten av föl och unghästar. Vitamininnehållet i grovfoder kan variera under höst och vinter och kan påverka tillväxten hos föl och unghästar om vitaminer inte utfodras på annat sätt.

Naturmüsli Foal Vitalityär ett föl- och unghästfoder utvecklat för den skandinaviska marknaden som har ett högt innehåll av bland annat fibrer, mineraler och vitaminer.

Lämplig foderstat för växande föl och unghästar
Det är inte enbart unghästens foderstat som är avgörande för hästens utveckling och framtida hållbarhet. Flera faktorer kan spela in och påverka såväl tillväxt som välbefinnande. Men god näringstillförsel från naturliga näringskällor, ger goda förutsättningar för en välmående häst och ett långt liv.
Det dräktiga och digivande stoet behöver en balanserad foderstat, där energiintaget inte är för högt och proteininnehållet och mineralerna anpassat till det aktuella behovet. Det unga fölet behöver få i sig den viktiga råmjölken inom några få timmar efter fölning, och få lov att dia regelbundet och ofta under sina första månader i livet.
Utfodra med ett grovfoder av god näringsmässig kvalité och komplettera med mineraler anpassade till växande unghästar. Var extra uppmärksam vid avvänjning och under vinterhalvåret att unghästens näringsbehov tillgodoses.

Månadens visdomsord: Sträva efter en ständigt väl avvägd fodergiva till den unga hästen, så att inte perioder av näringsfattig utfodring kan påverka tillväxten!

 Olof, Hippolog och foderrådgivare på St Hippolyt

Källor:

*Geor, R.J., Harris, P.A., Coenen, M. 2013. Equine Applied and Clinical Nutrition, Health, welfare and Performance. Saunders, Elsevier, Edinburgh

*National Research Council (NRC). 2007. Nutrient Requirements of horses, 6th ed. Washington, DC: National Academy Press.

*Ott, E.A., Asquith, R. L., Feaster, J.P. et al., 1979. Influence of protein level and quality on the growth and development of yearling foals. J. Anim. Sci. 49, 620-628.

*Savage, C.J., McCarthy, R.N., Jeffcott, L.B., 1993. Effects of dietary energy and protein on induction of dyschondroplasia in foals. Equine Vet J. 16, 74-79.