Så påverkade torkan 2018 landets hästägare

Adobe Stock
Under den torra sommaren 2018 var det många hästägare som var oroliga för hur de skulle klara sig med tanke på bristen på bete och grovfoder. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har undersökt hur det gick.