Sabotage mot lag-SM: "Hela lagklassen var vilse"

Adobe Stock
Vid helgens lag-SM i distansritt vid Övedskloster var det någon som tog bort markeringarna för första slingan. Det innebar att de dryga 20-tal som startade i mästerskapsklassen till en början hamnade på villovägar.