Sensorer ska mäta damm och fukt i ridhuset på Strömsholm

Jennie Börs
Varför hostar hästar och kan det förebyggas? Det "smarta" ridhuset på Strömsholm har nu försetts med sensorer som mäter damm och fukt – för att testa hur stallmiljöer kan förbättras. Läs mer om det viktiga projektet.