Skogsarbete med häst och vagn gynnar hotad fjäril

Den starkt hotade fjärilen violett guldvinge har dött ut från flera landskap de senaste 50 åren och minskningen fortsätter. Ett av få områden där den finns kvar ligger i Östersund och där görs nu insatser med häst och vagn för att gynna arten.