Skyndar på provsvar efter misstanke om kontaminerat foder

Adobe Stock
Efter misstanken om att Kraffts foder kan ha kontaminerats med cannabidiol, CBD, har prover skickats till Frankrike. Men svaren dröjer och man har därför tagit kontakt med andra laboratorier för att få snabbare svar.