Anna Wemlert och Skyrup Country Club firar tio år

Anna Wemlert är kvinnan bakom Skyrup Country Club och Sveland Arena. Hon känner tacksamhet för vad hon åstadkommit trots motgångar.