Solel på stall & ridhus – intressant för många

Sunsolutions har på kort tid uppfört flera större anläggningar för Hållbar solel™ på ridsportanläggningar.– Vi upplever ett genuint miljöengagemang och ett intresse för goda investeringar bland stall & ridhusägare, säger Lars Laurin, VD på Sunsolutions.

Tränarna Sissi och Nina Lilja i Östergötland, som vi kunnat läsa om på Hippson.se tidigare, räknar med att deras anläggning kommer att producera större delen av hela ridanläggningens årsbehov och att den betalar sig inom sju år. För deras del spelade miljöaspekten en stor roll i investeringsbeslutet även om huvudtanken var att sänka elkostnaderna.

Bra att tänka på

En anläggning för solel är en långsiktig investering och det är viktigt att det blir rätt från början.

Hos Magnus Andersson på ridskolan i Linköping var det ett mindre stalltak och en 35A huvudsäkring som fick bestämma hur anläggningen skulle se ut, säger Fredrik Karlsson, projektledare på Sunsolutions, som arbetar med dessa lösningar varje dag.

Lars Laurin berättar att grunden för att optimera anläggningens storlek är elprofilen det vill säga hur elförbrukningen ser ut för att kunna matcha produktion mot förbrukning samt förstås tekniska förutsättningar på stallet eller ridhuset. Men ridhus är ofta väldigt bra med stora öppna takytor som man kan använda för solel.

-För oss är det självklart med produkter som håller högsta kvalitet, anläggningen ska fungera i 30 år med minimalt underhåll och reperationer. Dessutom ska alla enskilda delar vara producerade under miljömässigt och etiskt goda förhållande annars faller miljöargumentet enligt vårt förmenande.


 

Low carbon footprint

Sunsolutions leverarar kompletta optimerade lösningar och arbetar bara med komponenter av högsta kvalitet och med spårbar miljömässig hållbarhet. Vi har dessutom marknadens enda "Low carbon footprint"-certifierade panel, vilket innebär att den är producerad med låga utsläpp av växthusgaser.

Stort intresse

Inom loppet av bara några månader har Sunsolutions uppfört flera anläggningar på ridhus och stall i närheten av huvudkontoret i Motala. Både anläggningarna hos familjen Lilja och familjen Andersson är utmärkta exempel på hur bra det kan bli. 

 

Vi kan ofta matcha vad ägarna vill ha, både ekonomi och miljö, det är kul. Vi arbetar i hela landet och utgår från Motala. Får vi rätt underlag tar vi fram ett förslag på lösning med en preliminär offert och därefter går vi vidare med en komplett lösning. Våra preliminära förslag och offerter har hittills visat sig ha bra träffsäkerhet, men helt säker är man först efter ett besök på plats.

sunsolutions.se