Spännande, ny studie gällande hästars beteende och lugnande fodertillskott

NAF undersöker och letar kontinuerligt efter nya ingredienser och genomför tester världen över, för att ständigt kunna vidareutveckla de avancerade sammansättningarna av fodertillskott som de tillverkar idag. NAF Five Star Magic har redan gjort stor skillnad för många hästar världen över, men NAF tror att mer kan göras och att fler hästar kan få hjälp för att kunna bibehålla lugn och koncentration.

Spännande, ny studie gällande hästars beteende och lugnande fodertillskott

Idag finns det väldigt få vetenskapliga bevis för att påvisa effekten av lugnande tillskott gällande hästens beteende. Utifrån vår kunskap, är NAF nu först ut med att kunna presentera en oberoende häststudie som visar på gynnsamma effekter av ett lugnande fodertillskott med indikatorer på hjärnaktivitet. Resultaten av en dubbelblind placebokontrollerad studie, som löpte över 12 månader, visade på imponerande resultat och har nu landat i en uppgraderad sammansättning av NAF Five Star Magic. Studien var noga övervakad och genomförd under ledning av Dr. Andrew Hemmings, beteendeforskare och huvudlektor i hästvetenskap vid the Royal Agricultural University, Cirencester (UK).

Spontan blinkfrekvens

Dr Hemmings är en ledande forskare gällande hästens beteende (etologi) och har de senaste årtiondena utvecklat en metod för att förstå vad som händer med hästens hjärna på ett icke-invasivt (icke-kirurgiskt) sätt.

“Dopamin är det primära hjärnhormonet eller den neurotransmittor som är inblandad i resultatet av ett beteende. Med detta som grund, har därför det mesta av vårt experimentella arbete hittills fokuserats på dopamin och de effekter det har på stereotypt beteende och en rad temperamentsegenskaper."

Forskningen visar på att blinkfrekvensen verkar vara en bra indikator på den mängd dopamin som frigörs i hästens hjärna. Högre nivåer av dopamin har kunnat kopplas till en ökad blinkfrekvens. Resultaten från häststudien som genomfördes, visade på en signifikant sänkning av blinkfrekvensen. Detta tyder på en sänkning av nivåerna för stress-neurotransmittorn dopamin i hjärnan, när hästen utfodrats med den nya sammansättningen av Magic.

Kognitivt test

Ett innovativt kognitivt test utfördes också och utformades för att mäta hästens förmåga att undertrycka olämpliga beteendemässiga svar och för att undersöka hästens förmåga till inlärning. Resultaten visade tydliga resultat på ett minskat antal felaktiga svar, när hästen utfodrades med den nya sammansättningen av Magic.

Observationer av hästens beteende

Hästarnas aktivitetsgrad observerades och övervakades både före och under utfodring av fodertillskott, för att leta efter förändringar av hästens beteende. Då ingen förändring av hästens beteende eller aktivitetsnivå kunde ses, kunde slutsatsen dras att de aktiva ingredienserna som användes inte hade någon sedativ (dämpande) effekt på hästen.

Resultat

Lugnande fodertillskott till hästar, innehåller ofta magnesium som främsta ingrediens, trots att det finns väldigt lite dokumenterat kring dess effektivitet. I denna studie har man använt sig av magnesium sammansatt med en rad botaniska tillsatser.  Resultatet av studien visar på att blinkfrekvensen minskar, som indikator på hjärnaktivitet som kopplas till stress och ökade nivåer av dopamin. Studien visade även att hästarna gav färre felaktiga svar vid det kognitiva testet. Då ingen sedativ (dämpande) effekt kunde ses, innebär detta att du fortfarande har samma häst men att den helt enkelt visar på mer träningsbarhet.

Nya Five Star Magic

Magic är så mycket mer än bara magnesium. Den innehåller även en unik sammansättning av örter, noga utvalda för dess erkända egenskaper till stöd för självförtroende och koncentration. Det är denna unika sammansättning av örter och basen av magnesium, som tillsammans ger ett stöd för beteende, muskelavslappning och koncentration. Med stöd av en oberoende studie är NAF Five Star Magic ett viktigt stöd i situationer som kan leda till oro, spändhet och lågt självförtroende. NAF Five Star Magic stödjer aktivt stressreaktioner och inlärning, vilket främjar en bättre beteende och möjliggör din häst att få ett tryggare, lugnare och mer avslappnat uttryck. Produkten är säker att tävla på, både i Sverige och internationellt enligt FEI, då produkten inte producerar någon sedativ (dämpande) påverkan eller effekt.