Storvinst för Helgstrand Dressage – över 100 miljoner kronor

Det fortsätter att gå bra för Helgstrand Dressage. Enligt uppgift gjorde företaget en vinst på över hundra miljoner svenska kronor år 2018.