Ta med dig hästen i fickan!

Appen där du ser din egen häst i form av en 3D-animation, som speglar hästens pågående beteende, är här! Se var din häst befinner sig, hur och vart den har rört sig under dygnet, se statistik och dela information med hästvänner. Använd ett bibliotek av emojis för stallet och unika emojis för din egen hästs olika beteenden. Om något avviker som kan hota hästens välmående eller hälsa sänds ett larm direkt!

HoofStep, som är en del av Ridsportens innovationer, har tagit fram en sensor som man fäster på hästen för att kunna följa dess rörelser och aktivitet via mobilen eller datorn.Övervakning dygnet runt, oavsett var du är och situation
Produkten kan bäras dygnet runt, utan att störa, och i alla situationer – i boxen under natten, i hagen eller paddocken, under träning, i transport eller i ett gäststall på tävling. Har du ett sto får du indikation på när det drar ihop sig till fölning. När fölet är fött kan du följa både stoets och fölets första kritiska dygn. Till exempel kan du säkerställa att stoet inte utvecklar kolik, att fölet diar och vilar som det ska, samt att det blir allt aktivare.
  
Många gånger önskade man som hästägare att man var där när det exakt hände! Hästen som rullat fast i boxen, en allvarlig skada i hagen, hästen som av någon anledning blev stressad i hagen eller under transport. Men även i situationer då man anar att något inte står rätt till. Kanske handlar det om ett subtilt begynnande kolikanfall, en häst som verkar något arbetsovillig eller bara att "något inte stämmer"?
  
Ofta när man står inför fakta och ringer veterinären finns det faktiska avvikelser redan långt innan. Att snabbt fånga upp dessa genom objektiv mätning och tolkning via AI är grundbulten i HoofSteps lösning. Med snabbare åtgärder minskar lidandet och prognosen förbättras.

Ett större vetenskapligt syfte
HoofStep ger inte bara den enskilda hästägaren ett kompletterande verktyg för ökat hästvälbefinnande, minst lika viktigt är att HoofStep samlar empirisk data i världens största databas för hästbeteende. Idag saknas ett tillräckligt statistiskt säkerställt underlag där man kan dra slutsatser som gynnar hästar generellt.
  
Det finns begränsade studier inom veterinärmedicin och försäkringsbolag sammanställer i sin tur underlag vad gäller antalet ärenden som kommer in. HoofStep tar steget vidare, det vill säga samlar beteendedata från hästen i hela sitt sammanhang, innan den anländer till klinik och blir en del av försäkringsbolagets statistik.
Hästens beteenden fångas under en längre tid. Genom att också känna till hur den är installad fås en bättre underbyggd bild kring vad som spelar in på hästens välmående. Sammantaget ger detta orsaken till sämre välmående, sjukdomsfall eller skaderisk hos hästen.
  
Intressanta slutsatser kan även dras kopplat till olika egenskaper hos hästar såsom till exempel ras och ålder. Då kan man få svar på spännande frågor som: Är det någon ras som signifikant bockar i större utsträckning än övriga?
Utöver projekt inom bland annat Ridsportens innovationer, och tillsammans med kliniker, är det stora värdet vad varje hästägare bidrar med – detta genom att koppla upp sin häst. Denna data är oerhört värdefull för forskningen framåt.
  
Genom att låta forskare ta del av datan, kommer deras insikter att gynna alla hästar generellt. Hästägare får därmed bättre stöd i form av information som baseras på ett statistiskt underlag.

Produktlansering
Under februari lanseras produkten HoofStep på marknaden via Kickstarter. Detta efter tre års utveckling och testning tillsammans med veterinärer och många beta-användare. Den första leveransen går till de kunder som står på kö, samt till de som är snabba att beställa. Har du ingen häst att koppla upp kan du utan kostnad ändå använda appen som stöd i ditt hästliv. Är du lekfullt lagd skapar du simulerade 3D-hästar och placerar ut på din gård.
  
Gå in på vår hemsida www.hoofstep.com för att gå med i vår Messenger, så håller du dig uppdaterad om lanseringen och får möjlighet att ta del av förmånliga lanseringserbjudanden.