Ta väl hand om din äldre häst

Att ålder bara är en siffra, stämmer nuförtiden bättre än någonsin. Kate Hore RNutr, R.Anim.Technol, Chefsnutritionist vid NAF tar upp vanliga förändringar som vi kan se hos våra äldre hästar och ger värdefulla råd och tips kring hur vi kan ta hand om dem.

Idag blir många hästar och ponnyer en bra bit över 20 och 30 år gamla och fortsätter ofta leva ett aktivt liv långt över förväntan. Tidigare skulle vi ha klassat en häst över 15 år som gammal och visst stämmer det att man här kan börja se ålderstecken, men samtidigt finns det hästar som vid 20 år fortfarande ser ut och beter sig som om de vore tonåringar. Precis som för oss människor så sker hästens åldrande i olika steg och genom att vara uppmärksam på de små förändringarna kan vi också ge extra stöd när det behövs som mest.

Leder som åldras
Åldersrelaterade tillstånd är ofta resultatet av fenomenet, "inflammageing" ett progressivt, kroniskt inflammatoriskt svar inom systemet, vilket oftast ses som ledförändringar och nedsatt rörelse. Sannolikt kommer det finnas en uppenbar förändring i hästens rörelsemönster, kortare steg och eventuellt mindre villighet eller förmåga till att arbeta med lederna jämfört med tidigare.
Naturligtvis sker också ett allmänt slitage, framförallt hos tävlingshästar. I mitten av tonåren kan kroppen inte längre reparera sig snabbare än den bryts ner. Vi ser framförallt en försämring i brosk och smörjning av leden, vilket ger en direkt påverkan på rörlighet och välmående.

Hjärnhälsan kan påverkas
Hästar kan få en kognitiv påverkan. Vi hör ofta talas om hästar som långt upp i tonåren fortfarande beter sig som fyraåringar, men detta brukar vanligen förändras när de kommer in i 20 års åldern. Ett allmänt lugn är välkommet av vissa hästägare, men vi bör samtidigt vara medvetna om att detta kan försämras hos den äldre hästen och istället övergå till problem som beteendeförändringar, förvirring eller apati. Vanligt är också att äldre hästar förlorar sin position i flocken, så det kan vara värt att hålla lite extra koll så att dessa individer fortfarande är nöjda i sin sociala grupp.

888168022

Hälsosamt hull
För de seniorer som faller ur och tappar i hull är det viktigt att utesluta alla eventuella fysiska orsaker till detta. Artros eller liknande tillstånd kan begränsa hästens rörlighet och därmed möjlighet till att beta gräs. Komplettera gärna med ett ledtillskott av hög kvalitet för att bibehålla hälsa vid arbete och komfort vid bete. Det är även en god idé att hålla koll på rangordningen i flocken. Se till att den äldre hästen inte är mobbad, framförallt när det gäller tillgång till mat och vatten, och välj hagkompisar med omsorg. Slutligen så har tandstatus en stor inverkan på både näringsintag och matsmältning. Kontrollera regelbundet hästens tänder via veterinär eller tandläkare.

A Headshot Of A Veteran Chestnut Arab Horse.

Viktigt att bibehålla värmen
Fiber är det optimala fodret för de seniorer som lätt tappar i vikt, då det i förhållande till spannmål faktiskt genererar mer än dubbelt så mycket värme när det omsätts i kroppen. Grovfoder “eldar" inte heller på beteendet hos heta hästar på samma sätt. Istället frigörs energin och värmen från fiber långsamt och är idealiskt för att bibehålla kroppstemperatur. Däremot ger grovfodret sällan tillräckliga mängder av alla livsnödvändiga näringsämnen och behöver därför generellt kompletteras med en koncentrerad källa av vitaminer, mineraler och spårämnen.

Långsam energi kan hjälpa
För aktiva pensionärer, eller de med uppenbar viktnedgång, är olja ett bra alternativ för att ge en koncentrerad, men långsam tillförsel av energi i en form som är lätt för hästen att omsätta. Olja är enkelt att inta och relativt lättsmält och därför speciellt användbart till äldre hästar som kanske har nedsatt tandstatus eller mag-tarmfunktion. Välj en vegetabilisk olja med en positiv Omega 3 till Omega 6 kvot, för att stötta kroppens egna anti-inflammatoriska svar. Omega 6 är proinflammatoriskt. Olja med hög andel Omega 6, till exempel majsolja, bör därför undvikas. I synnerhet till individer där "inflammageing" sannolikt föreligger.

Premiumstöd för den äldre hästen
NAF Pro SuperFlex är det optimala valet för den äldre aktiva hästen som behöver ett avancerat stöd för lederna. PRO Superflex använder Grönläppad mussla, Kondroitinsulfat, Hyaluronsyra, Marina alger och Antioxidanter som verktyg. En synergistisk blandning som tillför näringsämnen åt leden för att bibehålla flexibiliteten hos den aktiva äldre hästen. Den är även ett bra val för tävlingshästar i alla åldrar med hårt arbetande leder.  Den inkommande vintern, då miljön är kall och fuktigare, kan påverka ledhälsan negativt. Nu är därför en bra tid att utvärdera behovet av riktad näring till din hästs leder.

NAF In the Pink Senior är den perfekta vitamin- och mineralbasen för presterande äldre hästar. Produkten kombinerar ett brett spektrum av vitaminer, mineraler och spårämnen för allmän hälsa tillsammans med prebiotika och levande jästkultur som stöd för mag-tarmfunktionen. In the Pink Senior tillför också Ginkgo och Ginseng, för att bibehålla den där lilla extra "gnistan", och som arbetar tillsammans med naturliga antioxidanter så som rödbeta, nypon och morot.

NAF GastriAid kan läggas till för ytterligare mag-tarmsupport. GastriAid kombinerar stöd för grovtarmen i form av prebiotika och levande jästkultur, med lösliga fiber för en hälsosam tarmfunktion samt antacida för att ta hand om de överflödiga syranivåer som kan uppstå.

Ta väl hand om din senior i vinter!

Klicka här för mer information om NAFs produkter.

 

Referenser 

  • Ireland J.L. et al (2012) Comparison of owner-reported health problems with veterinary assessment of geriatric horses in the United Kingdom, Equine Veterinary Journal. 44(1) 94-100
  • Ireland J.L et al (2011) A cross-sectional study of geriatric horses in the United Kingdom. Part 2. Health care and disease. Equine Veterinary Journal 43(1) 37-44
  • Laye S et al (2018) Anti-inflammatory effects of Omega-3 fatty acids in the brain: Physiological mechanisms and relevance to pharmacology. Pharmacological Reviews. 70(1) 12-38
  • McGowan C (2011) Welfare of Aged Horses. 1, 366-376
  • Siared-Altman M.H et al (2020) Relationships of inflammageing with circulating nutrient levels, body composition, age, and pituitary pars intermedia dysfunction in a senior horse population. Veterinary Immunology and Immunopathology Vol 221, 110013