Utan träckprov har man inte kontroll

Kunskaper och åsikter går brett isär när det gäller träckprov. Men vad är det som gäller? Finns det risker med att inte göra maskkontroller? Och varför kan resultaten skilja sig åt? På Equippo lab/Maskkontroll har man specialiserat sig på hästparasiter. Laboratoriet grundades 2009, men erfarenheten fanns innan, efter flera år på Nordens största laboratorium inom parasitologisk träckprovsdiagnostik.

På vilket sätt skulle det kunna vara riskfyllt att avmaska utan att först göra en maskkontroll?

Gör man inte prov vet man ingenting. Att avmaska "för säkerhets skull" utan ett provresultat kan betyda att farlig smitta finns kvar i markerna, år efter år. Det gör att hästarna i princip kan bli återsmittade så fort de går ut i hagen igen. Vet man inte vilken mask man behöver avmaska mot så kan det hända att man använder fel preparat eller gör avmaskningen vid fel tidpunkt. Det är viktigt att göra de analyser som visar alla dom vanligaste maskarna, annars kan man missa dom farligaste. Felaktiga eller för många avmaskningar kan också ha gjort masken resistent - man tror att hästen blir ren efter en behandling, när preparatet i själva verket inte har haft någon effekt alls!


Blodmaskens livscykel

Hur vet man vilka analyser man ska göra?

Små blodmaskar har alla hästar och dessa ser man i grundanalysen. Lilla blodmasken är dock ganska harmlös om det inte är väldigt hög förekomst. Oftast bygger hästen ett bra försvar själv, så om en häst har hög smitta behöver det inte alls betyda att hagkompisarna har det. 20 % av hästar över 4 år står för 80 % av smittan! Därför ska bara hästar som bär på en större mängd mask avmaskas, och då behöver man kolla vilka dessa hästar är.
Smitta av bandmasken, och framför allt stora blodmasken, kan vara desto allvarligare. Så även dessa analyser bör man göra regelbundet. Hur ofta man behöver kolla beror på hur situationen ser ut, om det är stora stall där det kommer och går mycket hästar behöver man kolla oftare. Har man ett fåtal hästar som inte riskerar att utsättas för smitta räcker det att man gör det någon gång ibland.

Hur gör man?

Man lägger enkelt en order på Maskkontroll.se på de analyser man vill ha. Provmaterialet skickas till kunden som plockar sitt prov och skickar tillbaka det fraktfritt till laboratoriet. Analyserna görs samma dag och svaret kommer på mail. Det hela kan gå på bara 2 dagar från att man lagt sin order till man har sitt provresultat! 

Vad gör man när man fått ett provresultat?

Med provresultatet från Equippo lab/Maskkontroll får man en tolkning av provsvaret samt en tabell där man kan uppskatta vilket avmaskningsbehov som finns. Behöver man avmaska vänder man sig till veterinär för recept på avmaskningsmedel. Det händer att rådgivningen skiljer sig åt mellan olika veterinärer, så det är viktigt att han/hon är duktig på parasiter. Parasitkunnig veterinär finns knuten till laboratoriet och man kan även kontakta laboratoriet direkt för att få hjälp med rådgivning.
Ofta måste rådgivningen individanpassas och för att kunna sätta sig in i den enskilde hästägarens situation krävs erfarenhet av både hästar och parasiter. Då kommer det stora hästintresset som finns hos Equippo lab/Maskkontroll väl till pass!

Varför kan resultaten skilja sig åt?

I den vanligaste analysen, grundanalysen, gör man en beräkning av antalet ägg i ett gram träck, EPG. Äggen i en lösning räknas och multipliceras. Om två resultat på samma häst vid samma tillfälle skulle visa t.ex. 600 EPG ena gången och 800 EPG andra gången, så är det en skillnad på 7 ägg i räkningen. Med tanke på att det kan finnas flera tusen ägg i ett gram träck så förstår man kanske hur grova analyserna är. Men väldigt ofta håller sig hästens resultat på ungefär samma nivå, år efter år. Olika laboratoriers metoder kan också skilja sig något åt. Spädningarna kan t.ex. vara något olika beräknade, allt för att komma så nära sanningen som möjligt. Men en sak är alla överens om – träckprov är nödvändiga för våra hästars välbefinnande och en hållbar parasistbekämpning!

Maskkontroll.se