Utdrag ur brottsregistret för en tryggare stallmiljö

Adobe Stock
Från och med årsskiftet ska alla föreningar begära utdrag ur belastningsregistret, detta för alla som anställs eller anlitas för uppdrag i föreningen och som har kontakt med barn. Det gäller föreningar i specialförbund under Riksidrottsförbundet.