Vad påverkar utvecklingen av artros och ledsjukdom hos din häst?

Att tidigt upptäcka tecken på degenerativ ledsjukdom och artros är klart det bästa sättet att förebygga, så att det inte utvecklas till en begränsande och handikappande sjukdom. Tidiga tecken är ofta vaga, så det krävs att hästägaren är vaksam på uppkomsten av förändringar gällande hästens rörelsemönster, milda svullnader eller värme kring lederna.

Ofta ser vi förändringar i prestationsförmåga och beteende allra först. Tecken på detta kan exempelvis vara ovilja att arbeta i ett visst varv, motvilja att byta ben eller att inte engagera båda bakbenen lika mycket under frånskjutsfasen.
  
Vilka hästar löper en ökad risk?
Alla hästar löper en viss risk att utveckla ledproblem och degenerativ ledsjukdom. Det finns dock vissa faktorer som hästägaren bör vara uppmärksam på, vilka ökar risken för hästen att utveckla detta. Hästens uppbyggnad spelar en signifikant roll i fördelningen av stötar för den arbetande hästen. Det finns ett flertal olika variationer som kan uppstå i skelettsystemet.


Om en häst exempelvis har utåt- eller inåtvridna tår innebär det ett ojämnt tryck på hästens leder. En häst med till exempel utåtroterade tår får ett ökat tryck på insidan av hovbenet, kronleden, kotleden och knäleden jämfört med trycket på utsidan. Om det motsatta problemet uppstår, då kommer trycket istället öka på hovväggens utsida och i sin tur på kotleden. Se figur 1 ovan.
  
God uppbyggnad handlar inte alltid om raka ben. Vi måste också väga in vinkeln på lederna, speciellt i underbenet, och hur de påverkar hästens rörelsemönster och bidrar till fördelningen av stötar. I diagrammet kan vi se olika vinklar på hoven i relation till kronleden. Se figur 2 nedan.

a) Låg vinkel
b) Idealisk vinkel
c) Hög vinkel


Hovens vinkel påverkar dess position vid landning efter ett språng. Låga vinklar innebär att tån landar först, vilket ökar trycket på strålbenet samt påfrestar djupa böjsenan. På samma sätt betyder höga vinklar att hälen landar först, vilket då skapar tryck och blåmärken kring hälen. Problem som ofta förknippas med detta är inflammation i hovbenet utifrån den ökande belastningen som vinkeln medför.
 
Det finns en rad olika oönskade uppbyggnadsegenskaper hos en häst som inledningsvis sällan påverkar hästens hälsa. Dock kan vi vara säkra på är att dessa felaktiga ställningar, över tid, kommer att skapa ett ojämnt slitage på leden. Detta gör att hästen är mer benägen att successivt utveckla kroniska inflammationer och mjukdelsskador, vilket är kopplat till en tidig utveckling av degenerativ ledsjukdom.
  
Ledsjukdom eller bara ökad ålder?
Det är vanligt att man förknippar ledsjukdomar med ett tillstånd relaterat till ökad ålder. Vi bör dock även ta hänsyn till hästens aktivitetsgrad. Hästar som tävlar regelbundet är mer benägna att utveckla artros tidigt.
Under de tidiga stadierna av livet repareras och återbyggs brosket snabbt. När hästen mognar och intar vuxen ålder är brosket i balans. Brosket repareras och byggs då upp utifrån hur mycket som slits vid arbete.
  
Då leden börjar åldras, eller om leden ständigt utsätts för högbelastande arbete, överskrids den nivå av slitage och påfrestningar som leden själv kan reparera. Detta innebär att leden nu lättare tenderar att utveckla artros. Förutom förändringar i leden ser vi också, med ökande ålder, en minskad elasticitet i senor och ledband. Detta medför en större risk för mjukvävnadsskador, en mer instabil led och då en ökad risk för inflammation.
  
Varje hästs unika utformning innebär att resultatet av en ledskada eller ledslitage kommer att se olika ut. Tidiga tecken på ledproblem kan därmed vara svåra att upptäcka. Dessa tidiga tecken att leta efter kan exempelvis vara en sänkning av prestationsförmågan, eller förändringar i hästens humör och attityd. Vidare brukar ofta tecken på ökad värme eller svullnad kring den påverkade leden uppstå, samt smärta då leden böjs och varierande grad av hälta.
  
Hur fördröjer man utvecklingen av ledsjukdomar?
För dig som hästägare finns det en rad olika saker du kan göra för att fördröja utvecklingen av ledsjukdomar hos din häst. Ta hjälp av hästens egen kropp för att den ska kunna hjälpa sig själv.

 Ta chansen att uppleva effekten av nya Pro Superflex på din häst.
  
Klicka på rutan här nedan och anmäl dig idag!