Vad ska min häst äta för att må bra och prestera så bra som möjligt?

Hästen är av naturen en gräsätare. Många moderna hästar förväntas dock prestera på en nivå där det är nästintill omöjligt att näringsförsörja dem på bara gräs. Det är många gånger främst energi som saknas.

Fibrer av olika slag, framförallt från grovfoder, utgör hästens huvudsakliga energikälla. Fibrer är skonsamma mot maghälsan och gynnar hästens vätskebalans men är inte särskilt energitäta. Stärkelse är en effektivare energiform. För mycket stärkelse i fel form riskerar dock att försämra såväl hästens magtarmflora som hälsa. Fett är en ur många hänseenden skonsam och ännu effektivare energikälla. Men också den har sina begränsningar.

Hästen behöver dessutom mer än bara energi. Protein är ett exempel. Protein är uppbyggt av aminosyror, varav vissa är livsnödvändiga för hästen. Olika fodermedel innehåller olika mycket av olika aminosyror. Exempelvis är sojamjöl rikt på lysin medan proteinet i betfor innehåller en hög andel treonin som är en annan viktig aminosyra till häst. Förutom energi och protein behöver hästen vitaminer och mineraler. Spannmål innehåller t.ex. mycket fosfor. Kliprodukter är rika på vitaminer och mineraler samt magvänliga fibrer. De innehåller i gengäld inte så mycket energi.

Den perfekta råvaran finns nog inte. Men varje råvara har någon unik egenskap som tas tillvara genom att de kombineras i exakt rätt proportioner. Vad som är rätt proportioner varierar från häst till häst. Det är det vi utgår från när vi utvecklar vårt foderprogram. Vi balanserar våra foder så att de innehåller rätt mängd av energi, protein, mineraler, vitaminer, fibrer, stärkelse och en mängd andra näringsämnen samtidigt som hästens hälsa och prestation vägs in som minst lika viktiga parametrar.

Det börjar med grovfodret - (Analysera ditt grovfoder!)

För att på ett snabbt och enkelt sätt kunna jämföra olika grovfoder brukar man prata om näringsinnehåll per kg torrsubstans, ts. Ett kg grovfoder med 60 % ts innehåller således 60 %, eller 600 g, torr substans och 40 %, eller 400 g, vatten. Det är den torra substansen som innehåller näringen. Ett kg ts av ett grovfoder innehåller alltid mer näring än ett kg av samma foder. Hö med 50 g smältbart råprotein per kg foder och en ts-halt på 86 % innehåller 58 g smältbart råprotein per kg ts (50/0,86=58). Ett hösilage som omvänt innehåller 58 g smältbart råprotein per kg ts med en ts-halt på 50 % innehåller således endast 29 g smältbart råprotein per kg foder (58*0,50=29).

Dessa två grovfoder är likvärdiga med avseende på proteininnehåll. Men man måste väga upp mer av hösilaget än av höet, eftersom detta innehåller mer vatten, för att hästen ska få samma mängd näring. Hästar äter hellre ett lite blötare hösilage än hö om de får välja, så det är inga problem. Försök visar att en ts-halt mellan 45 och 65 % är att rekommendera. Mycket tyder också på att de lite blötare hösilagen bidrar med vätska till tarmen.

Här kan du läsa mer om hur du tolkar din grovfoderanalys och hästens behov - KLICKA

Hästar behöver mycket vatten för att må bra

Hästen förlorar varje dag vätska genom träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar. Vatten till hästar ska hålla samma kvalitet som dricksvatten för människor.

Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov.

När en häst arbetar kan den förlora 10-15 liter kroppsvätska per timme och det betyder att den måste få dricka mer. Mängden förlorad vätska styrs av hur mycket den väger. Även ston som ger di till föl behöver större mängder vatten, cirka 50 liter per dag.

Sämre prestation om hästen dricker dåligt

Ett för lågt vattenintag kan direkt påverka hästens foderintag men också dess prestation. Fri tillgång på vatten är viktigt för hästen särskilt om man fodrar med torrt grovfoder. En längre period med tillgång till foder och utan tillgång på vatten kan ge störningar i mag-tarmkanalen och eventuellt leda till kolik.


Det här är frågor som vi som håller på med hästar brottas med. Hästens utveckling och de resultat den visar när den ska prestera visar om ditt foder håller måttet.

Med ett färdigfoder som Hippo i foderstaten ges hästen en säker, komplett foderstat. Du kan också vara säker på att varje tugga innehåller samma mängd av fett, protein, vitaminer och mineraler.

Läs mer om hur du väljer rätt färdigfoder till din häst här - KLICKA