Vädjar till regeringen efter beslut om stallhyra

Adobe Stock
Vretagymnasiet, som driver NIU-utbildning, har fått nej av Skolinspektionen till att ta ut stallhyra av sina elever. Enhetschefen vädjar till regeringen om svar kring framtiden för eleverna och utbildningen.