Veckans gård: Chans att förvärva Lindelöws bas Fulltofta

Skånegårdar
Centralt beläget i Skåne ligger Douglas och Agnetha Lindelöws nuvarande bas Fulltofta gård. Här finns all möjlighet att bedriva professionell hästverksamhet med 32 boxar, stort ridhus, skrittmaskin och nästan 20 hektar mark. Dessutom finns en representativ manskapsbyggnad och två lägenheter.