Ventilationen är vanligaste misstaget vid stallbyggen

Adobe Stock (arkiv)
Louise Juhlin, byggnadskonsulent på länsstyrelsen, berättar vad stallägare oftast får komplettera med efter att ha skickat in ritningar för förprövning.