Veterinär får erinran – missade fraktur på en häst

En veterinär i Jämtlands län har fått en erinan för att ha missat en öppen fraktur på ett griffelben på en häst.