Video: Hur en perfekt barnsäker häst bör vara

Den här hästen står tålmodigt och snällt stilla medan barnen klättrar upp. Och så länge man har bra styrhjälp gör det ju faktiskt inte så mycket att den ena piloten hamnar åt fel håll.