Video med smart tips: Är dina stigläder lika långa?

Att ha känslan av att stiglädren är jämna och att de faktiskt är det är två helt olika saker. Trots det visar studier att ryttare ofta går på känsla, istället för att kontrollera stiglädrens längd från marken. Men kan vi verkligen lita på vårt ögonmått? I klippet visar Mary Wanless ett smart knep för att ta reda på om de verkligen är jämna.