Vildhästar återintroduceras i Ukrainas vildmark

Nu ska vildhästen återintroduceras till vildmarken i Ukraina, med förhoppningar om att gynna den biologiska mångfalden i området.