Vretagymnasiet får inte ta stallhyra för elevernas hästar

Adobe Stock
Tidigare har Hippson rapporterat om att Berga naturbruksgymnasium har lagt ner sin NIU-utbildning. Detta för att kravet på en avgiftsfri skola inte går ihop med att eleverna ska bekosta en egen häst. Nu har Vretagymnasiet, som har samma typ av utbildning, fått nej till att ta ut stallhyra av sina elever.