Webb-tv: Peder och Scott Brash sida vid sida i omhoppning

Stefano Grasso/GCT
Det var tight mellan Scott Brash på Hello Mr President och Peder Fredricson på Hansson WL i Grand Prix-klassens omhoppning i London på lördagskvällen. Var hämtade Brash in den knappa sekunden?